UWAGA! Obecna zawartość serwisu jest testowa - strona jest w trakcie tworzenia. 23.03.2023 Piątek 09:34

Galeria: Szkocja 2006 (1) - od Edynburga do Islay.

Kraina whisky - fotografie Rajmunda Matuszkiewicza.


Powrót do spisu galerii

   W lipcu na chodnikach i skwerach Edynburga spotka? mo?na by?o ca?e wr?cz stada nietypowych krów.

M XL XXL
    Edynburg. Spacer pla?? wzd?u? promenady nad zatok? Firth of Forth.

M XL XXL
 
   Edynburg. Pla?a nad zatok? Firth of Forth. W g??bi wybrze?e Fife po drugiej stronie zatoki.

M XL XXL
    Edynburg. Wybrze?e zatoki Firth of Forth.

M XL XXL
 
   Edynburg. Firth of Forth tu? przy edynburskiej promenadzie.

M XL XXL
    Edynburg. Niewielka rzeczka wpadaj?ca do morza w zatoce Firth of Forth.

M XL XXL
 
   Edynburg. Princes Street, g?ówna ulica edynburskiego ?ródmie?cia. W g??bi monumentalny pomnik Sir Waltera Scotta, autora "Ivanhoe", "Rob Roy" czy "Waverley".

M XL XXL
    Edynburskie krowy raz jeszcze. W tle Princes Street.

M XL XXL
 
   Milne’s Court – jeden z zau?ków odchodz?cych od Royal Mile, g?ównej ulicy edynburskiej starówki.

M XL XXL
    Na Royal Mile, tu? obok bramy Zamku, spotka? mo?na wspó?czesnego Bravehearta.

M XL XXL
 
   Royal Mile – ulica rozci?gaj?ca si? mi?dzy Zamkiem Edynburskim, a pa?acem Holyroodhouse – to miejsce dzia?alno?ci ró?nego rodzaju ulicznych grajków. Tutaj – nieco egzotyki w sercu Edynburga.

M XL XXL
    Patriotyzm po szkocku - flagi narodowe powiewaj? rado?nie nad wej?ciem do baru przy jednej z ulic odchodz?cych od Royal Mile.

M XL XXL
 
   Przy Royal Mile znajduje si? s?ynny John Knox House – pi?tnastowieczny dom, w którym mieszka? niegdy? s?ynny szkocki reformator ko?cio?a.

M XL XXL
    John Knox House przy Royal Mile.

M XL XXL
 
   Zabytkowy budynek by?ego wi?zienia przy Royal Mile. W chwili obecnej mie?ci si? tutaj kierownictwo Festiwalu Edynburskiego.

M XL XXL
    Tolbooth Tavern – pub znajduj?cy si? na parterze budynku by?ego wi?zienia przy Royal Mile.

M XL XXL
 
   Tolbooth Tavern przy Royal Mile raz jeszcze.

M XL XXL
    Brama budynku Parlamentu Szkocji, wej?cie od strony Canongate. Uwag? zwracaj? napisy w obydwu j?zykach.

M XL XXL
 
   Parlament Szkocji.

M XL XXL
    Pa?ac Holyroodhouse – zbudowany w 1128r., oficjalna siedziba królów Szkocji od XV wieku.

M XL XXL
 
   Jedna ze ?cian Parlamentu pokryta jest ró?nego rodzaju napisami – przys?owiami, z?otymi my?lami, fragmentami poezji, itp. Tutaj o tym, ?e ?atwiej jest z?o?y? obietnic? ni? jej dotrzyma?.

M XL XXL
    Kolejny napis ze ?ciany Parlamentu – tym razem w obydwu j?zykach o tym, ?e lepiej za du?o nie mle? j?zykiem.

M XL XXL
 
   A tutaj fragment poematu wspó?czesnego poety szkockiego, Edwina Morgana. Co? o rozkoszach degustacji whisky (konkretnie Ferintosh) na szkockim ?onie natury. Najwidoczniej w Szkocji nie maj? ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci, skoro na ?cianach Parlamentu takie rzeczy wypisuj?.

M XL XXL
    Jeden z najs?ynniejszych specjalistycznych sklepów z whisky – Royal Mile Whiskies. Przy ulicy Royal Mile, naturalnie.

M XL XXL
 
   Jeden z malowniczych zau?ków odchodz?cych od Royal Mile. W tle pomnik Sir Waltera Scotta.

M XL XXL
    W Edynburgu nie da si? zapomnie? o blisko?ci morza. Nawet na trawie u stóp wzgórza zamkowego.

M XL XXL
 
   Zamek Edynburski zbudowano na granitowym wzgórzu wznosz?cym si? wysoko ponad Princes Street.

M XL XXL
    Zamek Edynburski raz jeszcze.

M XL XXL
 
   Zamek Edynburski noc? – widok z Princes Street.

M XL XXL
    Princes Street noc? te? jest ruchliwa. W tle Zamek Edynburski.

M XL XXL
 
   Destylarnia Glengoyne. W tle góra Earl’s Seat.

M XL XXL
    Destylarnia Glengoyne.

M XL XXL
 
   Glengoyne raz jeszcze.

M XL XXL
    Destylarnia Glengoyne.

M XL XXL
 
   Alembiki w destylarni Glengoyne. Tutaj fotografowa? nie mo?na. Ale có?, by?o nie zostawia? otwartych drzwi ;-)

M XL XXL
    Dziedziniec destylarni Glengoyne.

M XL XXL
 
   Dziedziniec destylarni Glengoyne.

M XL XXL
    Woda z potoku przep?ywaj?cego przez Glengoyne wykorzystywana jest do ch?odzenia destylowanej whisky.

M XL XXL
 
   Najmniejsze na ?wiecie – zarejestrowane w Ksi?dze Rekordów Guinnessa – w Glengoyne sprzedaje si? w trójpakach.

M XL XXL
    W sklepie na terenie destylarni znajdziesz szeroki wybór wersji Glengoyne.

M XL XXL
 
   Herb znajduj?cy si? nad wej?ciem do hali alembików w Glengoyne.

M XL XXL
    Drzwi do hali alembików w Glengoyne.

M XL XXL
 
   Element ogrodzenia w Glengoyne.

M XL XXL
    Fragment ogrodzenia Glengoyne.

M XL XXL
 
   Glengoyne z jeszcze innej perspektywy.

M XL XXL
    Magazyny z dojrzewaj?c? whisky w Glengoyne.

M XL XXL
 
   Wej?cie do jednego z magazynów w Glengoyne.

M XL XXL
    Jezioro Loch Lomond – najwi?ksze jezioro w Szkocji.

M XL XXL
 
   Loch Lomond raz jeszcze. W g??bi – szczyt Ben Lomond.

M XL XXL
    Pojedynczy krzaczek wrzosu na skale w miejscu zwanym "Rest and Be Thankful".

M XL XXL
 
   Widok na dolin? Glen Croe z parkingu w miejscu zwanym "Rest and Be Thankful". Nieco na zachód od Loch Lomond.

M XL XXL
    Prom Hebridean Isles linii Caledonian MacBrayne przybija do nabrze?a w porcie w Kennacraig na pó?wyspie Kintyre. Za chwil par? pop?ynie w kierunku Port Askaig lub Port Ellen na wyspie Islay.

M XL XXL
 
   Widok na wybrze?e w Kennacraig – z promu jeszcze stoj?cego przy nabrze?u portowym, na par? chwil przed wyruszeniem w stron? Islay.

M XL XXL
    Ten l?d na pierwszym planie to wyspa Gigha, dwa kroki od pó?wyspu Kintyre. Jeste?my w drodze na Islay i nic nie wskazuje na to, ?eby pogoda mia?a si? poprawi?.

M XL XXL
 
   Kuter rybacki na tle majacz?cej w?ród chmur i mgie? wyspy Jura. Po lewej stronie zdj?cia wida? kawa?eczek Islay. Gdzie? tam jest Port Askaig, do którego zmierzamy.

M XL XXL
    A to ju? Islay w ca?ej okaza?o?ci, prom zmieni? nieco kurs. Czy?by pogoda mia?a si? ku lepszemu? Prognoza ogl?dana w telewizji na promie by?a optymistyczna.

M XL XXL
 
   Islay widziana z promu – raz jeszcze.

M XL XXL
    Islay widziana z promu. Niebo jakby chcia?o si? przetrze? nad wysp?.

M XL XXL
 
   Port Askaig nad cie?nin? Sound of Islay, dziel?c? Islay od Jury. Mo?e trudno w to uwierzy?, ale na zdj?ciu znajduje si? ca?a miejscowo??.

M XL XXL
    Zatoka Kilnaughton Bay, nad któr? znajduje si? destylarnia Port Ellen. Sama destylarnia znajduje si? tu? za plecami fotografuj?cego.

M XL XXL
 
 
R E K L A M A