UWAGA! Obecna zawartość serwisu jest testowa - strona jest w trakcie tworzenia. 23.03.2023 Piątek 08:09

Galeria: Szkocja - lato 2007

Zdj?cia zrobione w lipcu 2007 w okolicach Fort William, Oban, na Skye, itp., czyli generalnie zachodnie wybrze?e. Tym razem niewiele akcentów destylarniano-whiskowych.


Powrót do spisu galerii

   Osiem ?luz o ??cznej ró?nicy poziomów 19,5 m - Neptune's Staircase w Banavie tu? obok Fort William to ostatni etap w ci?gu rzek, jezior i kana?ów ??cz?cych Morze Pó?nocne z Oceanem Atlantyckim. Po drodze znajduj? si? Kana? Kaledo?ski, Loch Ness, i Loch Long.

M XL XXL
    Powy?ej Neptune's Staircase znajduje si? przysta?, gdzie ?odzie i jachty czekaj? na mo?liwo?? kontynuowania rejsu w dó?, w stron? Ocean Atlantyckiego. A przy okazji, wida? jak zmienna potrafi by? pogoda w Szkocji. To zdj?cie wykonane zosta?o par? chwil pó?niej ni? to pierwsze, z do?u "Schodów". Za par? minut ju? la?o jak z cebra.

M XL XXL
 
   Destylarnia Glenlochy w Fort William. Destylarnia jest ju? nieczynna, a jej budynki wykorzystywane s? obecnie jako hotel i pensjonat.

M XL XXL
    Zwiedzanie destylarni Ben Nevis rozpoczyna si? od wizyty w salce kinowej. Oto czo?ówka filmu, który tam pokazuj?...

M XL XXL
 
   Kiedy by?em w Ben Nevis poprzednio, poza sezonem, by?em jedynym zwiedzaj?cym. Tym razem trafi?em na turystów b??dz?cych w?ród alembików.

M XL XXL
    John Carmichael, szef bennewisowskiego Visitor Centre (ten w kamizelce, oparty o spirit safe) zajmuje si? kolejn? tego dnia grup? zwiedzaj?cych.

M XL XXL
 
   Puste beczki na zapleczu destylarni Ben Nevis czekaj? na nape?nienie ?wie?ym destylatem.

M XL XXL
    Ten skromny, niepozorny samochodzik zaparkowany by? przed budynkiem destylarni Ben Nevis. Od razu wida? - po tablicy rejestracyjnej - do jakiego koncernu nale?y destylarnia.

M XL XXL
 
   Nieudana próba popodziwiania troszk? jednej z najpi?kniejszych dolin w Szkocji - Glencoe. Nieudana z powodu typowo szkockiej pogody, jak wida?...

M XL XXL
    Zamek Stalker. Ten sam, który wyst?powa? w filmie Monty Python i ?wi?ty Gral. No i chwilowy przeb?ysk s?o?ca.

M XL XXL
 
   Castle Stalker raz jeszcze.

M XL XXL
    Rze?bione przez fale przyp?ywu nadbrze?ne ska?y, gdzie? na pó?noc od Oban.

M XL XXL
 
   Nadbrze?ne ska?y gdzie? na pó?noc od Oban.

M XL XXL
    ?wie?e mule w sosie czosnkowym spo?ywane w jednym z pubów w Oban, tu? nad nabrze?em.

M XL XXL
 
   Tu? obok terminalu promowego w Oban znajduje si? niewielka budka lokalnego rybaka. Tutaj mo?na kupi? pyszne krewetki, langustynki, ma??e, ostrygi i kraby.

M XL XXL
    U stóp Ben Nevis, w g??bi doliny Glen Nevis, znajduje si? jeden z najwy?szych wodospadów Szkocji, sp?ywaj?cy ze zbocza Ben Nevis. Na zdj?ciu ostatni, najni?szy jego fragment. Reszta ju? by?a we mgle i chmurach.

M XL XXL
 
   Po powrocie z Oban, ju? w Fort William, odby?a si? degustacja zakupionych tam owoców morza. No i sesja fotograficzna z langustynk?.

M XL XXL
    Na wyspie Skye uda?o mi si? wreszcie u?cisn?? d?o? Starcowi ze Storr. Old Man of Storr gin?? w chmurach, ale nie darowa?em mu tym razem i dopad?em do jego stóp...

M XL XXL
 
   Old Man of Storr z bliska.

M XL XXL
    Umiera?em z zachwytu spogl?daj?c w dó? z jednej z grani przy Old Man of Storr. A pogoda nie chcia?a si? zdecydowa? - czy wóz czy przewóz...

M XL XXL
 
   Nie tylko ja wdrapa?em si? na Storr. Regina i Adam te? si? spisali, chocia? nie?le si? tam na nich naczeka?em. Zdj?cie robione dok?adnie spod samej podstawy iglicy widocznej na poprzednich zdj?ciach, z opartymi o ni? plecami. Niesamowite wra?enie...

M XL XXL
    Widoki w dó? spod Old Man of Storr. A chmury i mg?y robi? swoje...

M XL XXL
 
   Ci?gle w masywie Storr na wyspie Skye.

M XL XXL
    Na tej drodze widocznej na dole siedem lat temu zielona astra na polskich blachach spotka?a dwóch rowerzystów z Polski. Wtedy spotka? rodaka w tych okolicach to by?o prawdziwe ?wi?to. A dla Jacka i Artura haggis z puszki zapijane Ardbeg z miniaturki to by?a czysta rozkosz. Mo?e kto? czyta? kiedy? takie sprawozdanie na whisky.pl...

M XL XXL
 
   Ja wiem, ?e to ju? staje si? nudne, ale tam by?o tak pi?knie, ?e jak tu nie pstryka?...? Widok z masywu Storr na wyspie Skye raz jeszcze.

M XL XXL
    Storr raz jeszcze.

M XL XXL
 
   Storr na wyspie Skye jeszcze raz.

M XL XXL
    Gdy ju? zjechali?my ze Skye, nast?pnym punktem wycieczki by? zamek Eilean Donan. Tutaj - widok spod zamku, ale w drug? stron?, w g??b zatoki, nad któr? przycupn??o ?redniowieczne zamczysko.

M XL XXL
 
   Ale nie ma tak ?ebym nie pstrykn?? samego zamku. Eilean Donan w ca?ej okaza?o?ci.

M XL XXL
    Zamek Eilean Donan raz jeszcze.

M XL XXL
 
   Ruiny zamku Urquhart nad brzegiem Loch Ness, niedaleko miejscowo?ci Drumnadrochit. I roje turystów mimo paskudnej pogody.

M XL XXL
    Wody Loch Ness, fragmenty ?redniowiecznych murów, nostalgia...

M XL XXL
 
   Zamek Urquhart nad Loch Ness.

M XL XXL
    Tradycyjne zawody Highland Games w Inverurie odbywa?y si? mimo paskudnej pogody...

M XL XXL
 
   Odpoczynek po jednej konkurencji, zbieranie si? przed drug?.

M XL XXL
    Nawet dudziarze musieli ubra? stroje batmana ?eby ze bardzo nie zmokn?? w padaj?cym bez przerwy deszczu.

M XL XXL
 
   Na chwil? si? przeja?ni?o, znikn??y parasole. Niezadowolenie z tego powodu wida? na twarzy miotaj?cego ?elastwem zawodnika...

M XL XXL
    Tu wida? wyra?nie, ?e zaopatrzone w ostrza buty s? naprawd? potrzebne dla zachowania równowagi podczas rzutu m?otem.

M XL XXL
 
   Zdrowe szkockie ch?opy nie takimi rzeczami miotaj?...

M XL XXL
    Zwracam uwag? jak blisko by? Was fotoreporter i ile ryzykowa? w wypadku gdyby zawodnikowi taki m?oteczek si? wymskn?? z d?oni...

M XL XXL
 
   W Szkocji miotaj? czym si? da. A deszcz znowu zaczyna pada?...

M XL XXL
    Przed oddaniem rzutu m?otem naprawd? trzeba si? dobrze wbi? w ziemi? przymocowanymi do podeszw ostrzami. Pomaga to utrzyma? równowag?.

M XL XXL
 
   I jak najdalej od siebie. Fruuu....

M XL XXL
    Tutaj wr?cz otar?em si? o ?mier?...

M XL XXL
 
   Zabójcze spojrzenie zawodnika utkwi?o jednak gdzie? nade mn?...

M XL XXL
    I pofrun?? m?ot. Na pohybel paskudzie...

M XL XXL
 
   Szkocki taniec z szablami. Ale bez parasoli, biedactwa...

M XL XXL
    Rzuci?, nie rzuci?...? A mo?e jednak rzuc?...

M XL XXL
 
   Pchni?cie kul?, ods?ona pierwsza...

M XL XXL
    Pchni?cie kul?, ods?ona druga (faza lewitacji)...

M XL XXL
 
   Pchni?cie kul?, ods?ona trzecia (pchni?cie w?a?ciwe).

M XL XXL
    Rzut k?od? (tossing the caber) jest najbardziej widowiskow? konkurencj?. I znowu pada.

M XL XXL
 
   Przegl?d techniczny k?ody. W strugach deszczu.

M XL XXL
    Rzut w?a?ciwy. Do ko?ca nie doszed?em jak? funkcj? spe?nia cz?owiek najwidoczniej asekuruj?cy zawodnika z ty?u.

M XL XXL
 
   Na wypadek gdyby kto? chcia? mi zarzuci?, ze galeria jest nie na temat - zawodnika M. Gunn sponsorowa?a destylarnia Glenfiddich.

M XL XXL
    My tu gadu-gadu, a sprz?t moknie...

M XL XXL
 
   Mo?e nikt mi nie uwierzy, ale jeden z tych zawodników w tle zwyczajnie po?ama? znajduj?c? si? na pierwszym planie k?od?. Zwyczajnym rzutem o ziemi?.

M XL XXL
    Czas si?gn?? po bro?...

M XL XXL
 
   Znany ju? zawodnik podczas kolejnej konkurencji. Wyra?ny faworyt ?e?skiej cz??ci publiczno?ci.

M XL XXL
    Ale kiltów to Adidas jeszcze nie robi...

M XL XXL
 
   Tylko naprawd? prosz? uwa?a? na fotoreporterów. Cz?owiek zdrowie i ?ycie nara?a...

M XL XXL
    Do nabrze?a przybija prom na wysp? Mull, na nabrze?u czeka na niego grupa wspó?czesnych Hell's Angels...

M XL XXL
 
   Na pok?adzie promu. Dobry kierowca nie opuszcza swojego miejsca za kierownic?. W drodze na Mull.

M XL XXL
    Widok z promu w klimacie niebieskim. Ale ?adnie tam by?o...

M XL XXL
 
   Widok z okna zamku Torosay na wyspie Mull.

M XL XXL
    Podczas polowania na dobre ?wiat?o na dziedzi?cu Torosay Castle mia?em przez moment ca?kiem sympatyczne ziembie towarzystwo.

M XL XXL
 
   Torosay Castle na wyspie Mull w ca?ej okaza?o?ci.

M XL XXL
    Ogrody w Torosay Castle na wyspie Mull.

M XL XXL
 
   Torosay Castle na wyspie Mull - szeroki plan.

M XL XXL
    Alejka prowadz?ca w g??b ogrodów na terenie Torosay Castle na wyspie Mull.

M XL XXL
 
   I jeszcze raz fragment murów i ogrodów zamku Torosay na wyspie Mull.

M XL XXL
    W obr?bie posiad?o?ci Torosay znajduje sie równie? hodowla tradycyjnych szkockich krów.

M XL XXL
 
   ?redniowieczne zamczysko Duart Castle to kolejny punkt na trasie naszej wycieczki po wyspie Mull.

M XL XXL
    Duart Castle na wyspie Mull.

M XL XXL
 
   W ostatni dzie? wybrali?my si? w poszukiwaniu jednego z tzw. "zeszklonych fortów" w dolinie Glen Nevis. Dun Deardail na drogowskazie to nasz cel tego dnia. Zwracam uwag?, ?e z miejsca, gdzie robiono zdj?cie mo?na wróci? do centrum Fort William przez parking zwany... Braveheart :-)

M XL XXL
    Na stokach Ben Nevis od czasu do czasu pojawia?o si? wiele obiecuj?ce s?o?ce. Pierwsze bodaj przeja?nienia od kiedy przybyli?my do Szkocji.

M XL XXL
 
   A oto Ben Nevis w ca?ej okaza?o?ci - widziany z drugiej strony doliny Glen Nevis. Jeszcze wtedy nie wiedzia?em, ?e za chwil? b?dzie bez porównania bardziej s?onecznie.

M XL XXL
    Ben Nevis raz jeszcze. Z lewej strony wida? ?cie?k? trawersuj?c? stok, wiod?c? najpierw na prze??cz, a potem na sam szczyt Ben Nevis. Mniej wi?cej stamt?d pstryka?em zdj?cia w lutym, te takie straszliwie zamglone i chmurne, je?li kto? pami?ta...

M XL XXL
 
   Ben Nevis to ten wi?kszy, po prawej stronie. A Fort William znajduje si? na lewo od kadru. A to, co coraz bardziej si? panoszy na zdj?ciu, to cudownie s?oneczna pogoda, której tak mi brakowa?o przez ca?y tydzie? pobytu.

M XL XXL
    Raz jeszcze widok na masyw Ben Nevis, tym razem ju? z fortu Dun Deardail. Ten szczyt po lewej stronie od prze??czy, to Meall an t-Suidhe. Nasi gospodarze nie potrafili mi powiedzie? jak t? nazw? si? wymawia...

M XL XXL
 
   Widok w g??b doliny Glen Nevis i na szczyt Carn Dearg.

M XL XXL
    Ben Nevis widziany z Dun Deardail. W dole - dolina Glen Nevis i rzeka Nevis.

M XL XXL
 
   Na pierwszym planie wzgórze Sgorr Chalum, a w g??bi po prawej - Carn Dearg. Zdj?cie zrobione ju? z fortu Dun Deardail. Wida? nawet zarys murów. To, co wygl?da na ?cie?k?, to w?a?nie te mury. Nic nie wskazuje na to ?eby by?y w jakikolwiek sposób zeszklone.

M XL XXL
    Domniemane zeszklenie murów fortu Dun Deardail przypisuje si? nieziemskim si?om. Ja znalaz?em stworzenie panuj?ce tutaj nad tymi si?ami. Oto przyk?ad szkockiej fauny, jaki spotka?em w?a?nie w obr?bie murów Dun Deardail.

M XL XXL
 
   Ostatnie spojrzenie na Ben Nevis, ju? w drodze powrotnej, kiedy to bardziej ni? widoki zajmowa?o nas zbieranie obficie tu wyst?puj?cych ma?laków. Jak znalaz? na ostatni? kolacj? w Fort William.

M XL XXL
    Korzystaj?c z tego, ?e pogoda by?a naprawd? fenomenalna, zostawi?em kobiety przy grzybach, a sam wskoczy?em do samochodu i pogna?em co ko? wyskoczy do Banavie, nad system ?luz na Kanale Kaledo?skim. Znad Neptune's Staircase rozci?ga? si? cudowny widok na masyw Ben Nevis. Z drugiej strony ni? Dun Deardail.

M XL XXL
 
   Ben Nevis w tle. Na pierwszym planie jeden z jachtów zacumowanych w górnej cz??ci Neptune's Staircase.

M XL XXL
    Jeszcze raz Ben Nevis. Za par? chwil s?o?ce ju? zupe?nie si? schowa za horyzontem. Za kilka godzin trzeba b?dzie wsi??? w samochód i uda? si? w stron? lotniska Glasgow Prestwick...

M XL XXL
 
   I ju? zupe?nie na koniec - Neptune's Staircase w promieniach zachodz?cego s?o?ca.

M XL XXL
 
 
 
R E K L A M A