UWAGA! Obecna zawartość serwisu jest testowa - strona jest w trakcie tworzenia.
14.06.2024 piątek 03:40 

Firma VMeDIA będąca właścicielem serwisu Best Of Whisky (www.bestofwhisky.pl, www.bow.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika wymienionych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zawarta na stronie: http://www.bestofwhisky.pl/polityka_prywatnosci.php. Użytkownicy zarejestrowani na forum serwisu jak i osoby otrzymujące biuletyn informacyjny serwisu o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności zostaną poinformowani poprzez stosowny e-mail.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność portalu oraz na podstawową zasadę związaną z prywatnością użytkowników: VMeDIA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynu, nie korzystać z forum dyskusyjnego oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez VMeDIA.


Podczas korzystania z serwisów Best Of Whisky (www.bestofwhisky.pl, www.bow.pl) należących do firmy VMeDIA użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie stosownego formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków adres e-mail, ewentualnie imię. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.


VMeDIA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości VMeDIA rozumie informacje odnoszące się do prowadzonych przez firmę serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

VMeDIA ma prawo do zamieszczania w swoich biuletynach oraz wiadomościach informacji od partnerów serwisu, partnerów handlowych, sponsorów akcji. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych będących w posiadaniu firmy VMeDIA.